Medicinkombination.dk - spørgsmål og svar

Opdateret 5. september 2017

Hvordan kan det være, jeg får et resultat med flere indholdsstoffer?

Visse former for medicin indeholder mere end et indholdsstof. Når du søger på et præparat med flere indholdsstoffer, får du præsenteret et resultat for hvert af disse indholdsstoffer.


Hvem kan jeg spørge, hvis jeg ikke forstår de resultater, jeg får på medicinkombination.dk?

Hvis det er den sproglige formulering eller måden at bruge hjemmesiden på, du ikke forstår, så er du meget velkommen til at kontakte os på Send en mail, eller ringe til 4488 9526.

Hvis dit spørgsmål vedrører din egen medicin, eller hvis du er blevet bekymret over en oplysning på Medicinkombination.dk, så vil vi opfordre dig til at kontakte din læge får en konsultation om det.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bruger en medicinkombination, som er problematisk?

Du skal altid henvende dig til din læge eller på dit apotek. Der kan være en god grund til, at lige netop du skal anvende denne kombination.


Hvor tit kommer der nye informationer på medicinkombination.dk?

Det bliver vurderet månedligt, om medicinkombination.dk skal opdateres med nye informationer om kombinationer.

Nye informationer kommer fra de videnskabelige undersøgelser og rapporter, som Lægemiddelstyrelsen hele tiden gennemgår og vurderer.


Hvornår er det relevant at bruge medicinkombination.dk?

Det er relevant at bruge medicinkombination.dk, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og fødevarer påvirker hinanden, når de kombineres.

Husk dog altid at tale med din læge eller apoteket, hvis du har spørgsmål eller bliver bekymret over den kombination af medicin, du tager.


Hvad betyder de grønne, gule og røde symboler?

Det grønne symbol betyder, at du godt må tage den kombination, du har søgt på.

Det gule symbol betyder, at du kan godt tage den kombination, du har søgt på, men du skal være opmærksom på særlige forholdsregler.

Det røde symbol betyder, at du ikke bør tage kombinationen, og at du skal tale med apoteket eller din læge om et alternativ.


Kan jeg søge på mere end to slags medicin?

Ja, du kan søge på så mange slags medicin du vil samtidig. Det gør du ved at bruge søgeboksen til højre på forsiden med overskriften ”Søg på flere præparater i kombination”.

Her kan du tilføje flere felter med knappen nederst. Hvis du søger på kombinationer med mere end to slags medicin, skal du være opmærksom på, at du ikke kun får ét resultat, men et antal 1+1 kombinationer.

Et eksempel: Hvis du søger på samtidig brug af en p-pille, et blodtrykssænkende lægemiddel og et sovemiddel, får du 3 mulige resultater:

A: kombinationen af p-pille og blodtrykssænkende lægemiddel
B: kombinationen af p-pille og sovemiddel
C: kombinationen af blodtrykssænkende lægemiddel og sovemiddel

Du får de 1+1 kombinationer, der er videnskabeligt undersøgt.


Kan jeg søge på én slags medicin og så se, hvilke andre slags medicin eller indholdsstoffer, jeg ikke må tage samtidig?

Ja, du kan søge på én slags medicin og se, hvilke andre indholdsstoffer du ikke må tage samtidig. Dette gør du ved at bruge søgeboksen til venstre på forsiden med overskriften ”Søg på kombinationer med ét præparat”.


Kan min læge bruge medicinkombination.dk?

Ja, din læge kan også bruge medicinkombination.dk. Der findes dog en særlig sundhedsfaglig udgave af hjemmesiden, nemlig interaktionsdatabasen.dk. Her er oplysningerne skrevet i et fagsprog, der er vanskeligt tilgængeligt for personer uden sundhedsfaglig viden.


Hvem står for indholdet på medicinkombination.dk?

Medicinkombination.dk blev lanceret i juni 2007 og drives af Lægemiddelstyrelsen. Den er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Apotekerforening.

Oplysningerne på medicinkombination.dk stammer fra Lægemiddelstyrelsens Interaktionsdatabase, der henvender sig til læger og andre sundhedsfaglige og skal gøre behandling med medicin mere effektiv og sikker.

Hvis du vil se de sundhedsfaglige tekster og litteraturhenvisninger kan du klikke dig ind på interaktionsdatabasen.dk. Din læge har desuden adgang til Interaktionsdatabasen.


Hvordan finder jeg ud af, hvilket indholdsstof, der er i min medicin?

Du kan se på pakningen på din medicin, hvilket indholdsstof, der er i din medicin. Oftest står indholdsstoffet under navnet på præparatet. Fx står indholdsstoffet paracetamol på æsken neden under navnet Panodil.


Hvad er stærke vitaminer og mineraler?

Stærke vitaminer og mineraler er en gruppe lægemidler, hvis indholdsstoffer udelukkende er vitaminer og/eller mineraler, og hvor indholdet af vitamin eller mineral er væsentligt højere end det normale døgnbehov hos voksne mennesker. Stærke vitaminer og mineraler kan kun godkendes til at forebygge og helbrede såkaldte mangeltilstande (og altså ikke til at behandle sygdomme).

Stærke vitaminer og mineraler må kun sælges i Danmark, hvis de er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Du kan hurtigt tjekke, om et vitamin og/eller mineral præparat er godkendt:

Der skal stå ”Stærkt vitamin/mineral præparat” på pakningen, og den skal desuden være forsynet med et såkaldt markedsføringsnummer, som forkortes ”MT” efterfulgt af et syv-cifret nummer (fx: ”MT 1234567”).


Hvad er naturlægemidler?

Naturlægemidler er en særlig gruppe lægemidler som typisk indeholder tørrede planter eller plantedele, udtræk af planter eller andre naturligt forekommende bestanddele.

Naturlægemidler er i lovgivningen defineret som "lægemidler, hvis indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen".

Lægen og apoteket er ikke nødvendigvis involveret i behandling med naturlægemidler og derfor kan naturlægemidler kun godkendes til behandling af ”lettere sygdomme”. Naturlægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen inden de må sælges.

Du kan hurtigt tjekke, om et naturlægemiddel er godkendt:

Der skal stå ”Naturlægemiddel” på pakningen, og den skal desuden være forsynet med et såkaldt markedsføringsnummer, som forkortes ”MT” efterfulgt af et syv-cifret nummer (fx: ”MT 1234567”).


Hvad er et indholdsstof?

Indholdsstof er det, der virker i medicinen, og det samme indholdsstof kan optræde under forskellige præparatnavne. Hvis du for eksempel søger på Panodil, Pinex eller Pamol er det aktive indholdsstof paracetamol, og det er det, der kommer frem, når du søger. Indholdsstoffet kan du ofte læse på pakningen under navnet på præparatet.


Kan jeg slå andet end medicin op?

Ja, du kan slå såvel medicin som naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og enkelte fødevarer op.


Kan jeg slå alle slags medicin op på medicinkombination.dk?

Du kan slå alle slags medicin op på medicinkombination.dk - herunder også naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og enkelte former for frugtsaft.

Det er dog ikke sikkert, at du får resultater af alle dine søgninger, da der stadig er mange kombinationer af medicin, som endnu ikke er blevet videnskabeligt undersøgt.


Hvem er medicinkombination.dk interessant for?

Medicinkombination.dk henvender sig til alle, som anvender flere former for medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer eller mineraler.

Her på siden har du mulighed for selv at søge informationer om, hvordan forskellige medicinske præparater påvirker hinanden.

Du behøver ingen særlig sundhedsfaglig viden for at forstå oplysningerne på medicinkombination.dk.

Hjemmesiden er lavet for at gøre sundhedsfaglig viden om forskellige præparaters indflydelse på hinanden tilgængelig og forståelig for alle.


Hvad kan jeg på medicinkombination.dk?

På medicinkombination.dk kan du søge på den medicin, du tager eller måske skal til at tage, og få informationer om, hvordan de forskellige medicinske præparater påvirker hinanden.

Du kan enten søge på ét præparat og se, hvordan det påvirker eller bliver påvirket af andre præparater, eller du kan søge på to eller flere præparater samtidig.


Hvad er en medicinkombination?

Medicinkombination er samtidig brug af medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og enkelte fødevarer, fordi disse kan påvirke hinandens virkning ved samtidig brug.

De kan påvirke hinanden på to måder:

  • de kan ændre hinandens virkning, og
  • de kan forstærke hinandens bivirkninger i større eller mindre grad.

Hjemmesiden giver ikke oplysninger om bivirkninger ved hvert enkelt præparat. Her henviser vi til Lægemiddelstyrelsen produktresuméer, som du finder på produktresume.dk.