2016

 • Ansøgninger til ekstraordinært tilskud til apoteker

  | 2. juni 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen indkalder hermed ansøgninger til ekstraordinært tilskud. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 21. august 2020 kl. 12.

 • På vej mod europæisk topklasse

  | 2. juni 2020 |

  Fundamentet for dataanalysecenteret blev etableret, den europæiske positionering blev styrket, men ikke alle mål blev indfriet. Det er konklusionen i Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2019.

 • COVID-19: Begrænsningen på håndkøbsmedicin ophæves

  | 29. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen ophæver nu begrænsningen af håndkøbsmedicin, som har været gældende siden marts måned. Det betyder, at apoteker, supermarkeder, kiosker og andre med tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin, igen kan sælge mere end én pakning af samme type håndkøbsmedicin pr. kunde.

 • Begrænsning på håndkøbslægemidler ophæves

  | 29. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet at ophæve den generelle begrænsning for udleveringen, der blev indført 13. marts. Paracetamol til børn er dog fortsat midlertidigt apoteksforbeholdt eller receptpligtigt.

 • Forsyningsvanskeligheder for veterinære lægemidler med propofol

  | 28. maj 2020 |

  Ud fra de foreliggende oplysninger er det Lægemiddelstyrelsens vurdering, at der om kort tid vil kunne opstå forsyningsvanskeligheder for veterinære lægemidler med propofol.

 • Ledig bevilling til Gl. Kongevej Apotek (genopslag)

  | 27. maj 2020 |

  Bevillingen til at drive Gl. Kongevej Apotek er ledig pr. 1. oktober 2020.

 • Flere tiltag for at sikre medicinforsyningen under COVID-19

  | 27. maj 2020 |

  Der er iværksat flere tiltag på nationalt plan for at imødegå forsyningsproblemer med livsvigtig medicin under COVID-19-pandemien. Derudover arbejdes der også i EU-regi for at sikre forsyningerne.

 • Forsøg med hydroxyklorokin stoppes midlertidigt

  | 26. maj 2020 |

  Fem kliniske forsøg i Danmark, som tester hydroxyklorokins virkning mod COVID-19, stoppes indtil videre. Det sker efter en større international undersøgelse har indikeret, at der ikke er gavnlig effekt af at bruge præparatet, men at det tværtimod kan have alvorlige bivirkninger.

 • Leuprorelin depotmedicin: EMA anbefaler nye forholdsregler for at undgå håndteringsfejl

  | 25. maj 2020 |

  Den europæiske bivirkningskomite, PRAC, har netop afsluttet en evaluering (referral) af leuprorelin (Eligard mfl) og anbefaler tiltag for at undgå håndteringsfejl ved klargøring og administration af depotpræparaterne.

 • Høring om markedsføringstilladelser uden dansk produktinformation for ikke-markedsførte lægemidler

  | 20. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen påtænker at åbne for mulighed for, at ansøgere og indehavere af markedsføringstilladelser fremadrettet ikke indsender dansk oversættelse af produktinformation for MRP/DCP-godkendte lægemidler, såfremt lægemidlet ikke skal markedsføres i Danmark.

 • Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 22. maj 2020

  | 18. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 22. maj 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag). Lægemiddelstyrelsen behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelser (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma).

 • Den kommunale hjemmesygepleje kan rekvirere og opbevare isotoniske infusionsvæsker på grund af COVID-19

  | 11. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af en indstilling fra Sundheds- og Ældreministeriets departe-ment besluttet at fjerne tilladelseskravet efter lægemiddellovens § 39, stk. 1

 • Indkaldelse af forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet

  | 11. maj 2020 |

  Medlemmet skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser. Da det siddende medlems periode af Medicintilskudsnævnet udløber den 31. august 2020, indkalder vi forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. september 2020 til 31. august 2024. Enhver kan bringe en person i forslag herunder bringe sig selv i forslag.

 • COVID-19: Regulatorisk vejledning i forbindelse med COVID-19 og mulig indflydelse på sagsbehandlingstiderne

  | 11. maj 2020 |

  Europa-Kommissionen, Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Heads of Medicines Agencies (HMA) – et netværk for de nationale lægemiddelmyndigheder i EU/EØS – har udarbejdet en fælles regulatorisk vejledning til indehavere af markedsføringstilladelser. Vejledningen kan bruges under COVID-19-pandemien og beskriver situationer, hvor myndighederne vil være mere fleksible under pandemien.

 • Ny rapport om indberettede formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis

  | 7. maj 2020 |

  Svimmelhed, diarré og træthed er blandt de formodede bivirkninger, der er beskrevet i de i alt 66 indberetninger om medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen, som Lægemiddelstyrelsen modtog i 2019. Det viser Lægemiddelstyrelsens anden årsrapport om medicinsk cannabis i forsøgsordningen, som netop er offentliggjort.

 • Bevilling til Høng Apotek

  | 6. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 4. maj 2020 meddelt at Hassan Ahsan Rana får bevilling til at drive Høng Apotek.

 • Ledig bevilling til Esbjerg Krone Apotek (Genopslag)

  | 6. maj 2020 |

  Bevillingen er ledig til overtagelse hurtigst muligt og senest 1. oktober 2020.

 • Ny ændring af udleveringsbestemmelsen for azithromycin

  | 4. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsens har den 4. maj 2020 ændret udleveringsbestemmelsen for azithromycin (tabletter og pulver til oral suspension) fra BEGR til NBS (lungesygdomme, pædiatri og dermato-venerologi). Lægemidlet er samtidig tildelt generelt tilskud, således at der ikke længere skal søges om enkelttilskud. Ændringen betyder, at apoteket kun må udlevere azithromycin udskrevet af læger på sygehuse eller privat praktiserende læger med speciale indenfor lungesygdomme, pædiatri eller dermato-venerologi.

 • Endnu et fnatmiddel er kommet på markedet i Danmark

  | 4. maj 2020 |

  Fnatmidlet Scatol-tabletter med indholdsstoffet ivermectin kan fra i dag købes på danske apoteker med en recept fra lægen. Det betyder, at Nix creme ikke længere er det eneste middel mod fnat på det danske marked.

 • EMA starter løbende vurdering af Remdesivir mod COVID-19

  | 4. maj 2020 |

  Det europæiske lægemiddelagentur EMA har startet en løbende vurdering af data om medicinen Remdesivirs virkning og bivirkninger ved behandling af Covid19-patienter. Proceduren skal være med til at fremskynde godkendelsen af lægemidlet, hvis det viser sig at have en samlet positiv effekt.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...