2017

22. december 2016
  • Lægemiddelstyrelsen indleder ad hoc revurdering af tilskudsstatus for glucosamin (M01AX05)

    | 3. marts 2011 |

    Kliniske studier har skabt tvivl om effekten af glucosamin til lindring af smerter ved slidgigt (osteoartrose). Blandt andet på denne baggrund indleder Lægemiddelstyrelsen en ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler med indhold af glucosamin, der i dag har generelt klausuleret tilskud til lindring af symptomer ved let til moderat osteoartrose samt til pensionister.