XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

12 ansøgninger til satspuljemidler vedr. medicinsk cannabis

25. maj 2018

Ansøgningsfristen til den 2. pulje for videnskabelig erfarings¬opsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis er nu udløbet. Lægemiddelstyrelsen har modtaget i alt 12 ansøgninger.

I marts måned 2018 blev der afsat yderligere 5 mio. kr. til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis. Satspuljemidlerne kunne søges til et eller flere projekter, der på baggrund af f.eks. registerdata og/eller patientinterviews kan belyse patienters behandlingsforløb, forbrug af cannabisprodukter i forhold til konventionel medicin, kontakt til sundhedsvæsenet og patientoplevet effekt og kvalitet i forhold til at klare hverdagen med smerter.

Den videre proces

Lægemiddelstyrelsen har sendt de 12 ansøgninger til Innovationsfonden, som foretager en forskningsfaglig vurdering af ansøgningerne. De ansøgninger, som Innovationsfonden finder støtteværdige, vil herefter blive prioriteret af en følgegruppe. Lægemiddelstyrelsen nedsætter en følgegruppen med professor Gorm Greisen som formand og med medlemmer fra sundhedsfaglige organisationer og patientforeninger.

Følgegruppen afgiver sin indstilling om prioritering til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen afgiver herefter en indstilling til Sundheds- og Ældreministeriet, som træffer den endelige afgørelse om satspuljemidlernes fordeling.

Tilsagn om eventuel bevilling eller afslag meddeles til ansøger pr. mail senest primo september 2018. Der offentliggøres en nyhed om fordeling af midlerne på henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriets og Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Den videnskabelige erfaringsopsamling kan løbe i perioden fra start september 2018, hvor satspuljemidlerne forventes at blive uddelt, frem til 1. maj 2020.