Angemin og Livial/Tibocina mod symptomer ved overgangsalder får generelt tilskud

10. oktober 2018

Lægemiddelstyrelsen har truffet afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod symptomer ved overgangsalder. Ændringerne træder i kraft 22. oktober 2018. 

Ændringer 

Angemin og Livial/Tibocina får generelt tilskud fra 22. oktober 2018. Det skyldes, at prisen nu er på niveau med prisen for andre lægemidler til behandling af symptomer ved overgangsalder. Afgørelsen er truffet på baggrund af anbefalinger fra Medicintilskudsnævnet. Øvrig medicin omfattet af afgørelsen bevarer gældende tilskudsstatus. 

Information

Lægemiddelstyrelsen orienterer relevante interessenter, herunder videnskabelige selskaber og patientforeninger. 

Links

Lægemiddelstyrelsens afgørelse og Medicintilskudsnævnets indstilling.