Beløbsgrænserne for medicintilskud, der gælder fra 1. januar 2019

17. december 2018

Grænserne for medicintilskud gældende fra 1. januar 2019 er nu klar:

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler før tilskud er trukket fra

Tilskud til borgere over 18 år

Tilskud til borgere under 18 år

0 - 980 kr.

0 %

60 %

980 - 1.625 kr.

50 %

60 %

1.625 - 3.520 kr.

75 %

75 %

Over 3.520 kr.

85 %

85 %

Personer over 18 år: Over 19.078 kr. (egenbetaling = 4110 kr.)

100 %

 

Personer under 18 år: Over 23.428 kr. (egenbetaling = 4110 kr.)

 

100 %

Medicintilskudsgrænser 2019.