Fagligt forum om medicin og evidens

8. marts 2018

Fagligt forum om evidens

Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Videnskab.dk havde inviteret journalister og kommunikationsfolk til fagligt forum om evidens

Hvor mange undersøgelser skal der til, før myndighederne anerkender, at der er evidens for en behandling eller en bivirkning?

Det var hovedspørgsmålet i går eftermiddag, hvor Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Videnskab.dk havde inviteret journalister og kommunikationsfolk til fagligt forum om evidens.

Intentionen med mødet fra Lægemiddelstyrelsens og Sundhedsstyrelsens side var at sætte fokus på, hvilke kriterier, der ligger til grund for myndighedernes arbejde med at sikre borgerne effektiv og sikker medicin og behandling.

”Den seneste tid har der været stor debat om fake news og skævvridning af forskningsresultater i medierne. Vi ser ofte, at journalistik og videnskab støder sammen i pressen, hvor personlige erfaringer bliver præsenteret på niveau med tung evidens. Dagen her var et konstruktivt forsøg på at åbne døren til det videnskabelige værksted og udbrede kendskabet til, hvordan man etablerer fakta inden for det sundhedsvidenskabelige område, og hvordan man vurderer troværdigheden af forskellige typer undersøgelser,” siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Der var afsat tre timer til eftermiddagens møde, hvor Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen stillede med en række fagpersoner, som satte ord på, hvordan myndighederne i praksis arbejder med evidens, når de godkender medicin, vurderer bivirkninger og laver retningslinjer for behandlinger.

Videnskab.dk bidrog til dagen med et oplæg om, hvordan de som journalister arbejder kritisk med videnskab og udfordrer kilderne til sundhedsfaglige fakta.

”Det er vigtigt, at der fortsat er debat om videnskaben. Som myndighed skal vi udfordres løbende af de faglige miljøer”, siger Thomas Senderovitz.  ”Målet med arrangementet var at højne niveauet i journalistikken om videnskab og evidens. Mange mennesker vil gerne selv træffe beslutninger om egen sundhed, og generelt er det virkelig positivt, at borgerne engagerer sig i deres egen sundhed. De fleste mennesker får deres information fra medierne og fra nettet. Det er derfor ekstremt vigtigt, at journalisterne er klædt på til at vurdere troværdigheden af den viden, de præsenterer for seerne og læserne,” siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Der var i alt ca. 50 journalistister og kommunikationsfolk til arrangementet.