Pas på forveksling mellem insulinpennene Fiasp og Tresiba U100

23. marts 2018, Opdateret 24. marts 2018

Der er indberettet flere tilfælde af forveksling, hvor patienter fejlagtigt har taget måltids-insulin Fiasp, som er hurtigtvirkende, i stedet for den langtidsvirkende basal-insulin Tresiba U100. Forvekslinger kan have alvorlige følger og føre til fx for højt eller for lavt blodsukker.

Fiasp fås på nuværende tidspunkt med gul farvekode, som kan forveksles med Tresiba U100, der fås med lysegrøn farvekode. Forvekslingen sker, fordi de to farver ligner hinanden. Farvekoden til Fiasp-præparater vil blive ændret for at understrege forskellen. Indtil farveændringen for Fiasp-præparaterne er trådt i kraft, bør patienter være ekstra opmærksomme.

Til borgere, der anvender insulin:

  • For at understrege forskellen imellem de to forskellige præparater vil farvekoden på Fiasp blive ændret.
  • Fiasp vil fra august 2018 være tilgængelig som cylinderampul med rød og gul farvekode, og fra oktober 2018 som fyldt pen med rød og gul farvekode. Tilgængeligheden vil være afhængig af det enkelte apoteks lagerbeholdning.
  • Årsagen til, at farvekoden for Fiasp ændres er flere tilfælde af forveksling af de to præparater, fordi farverne ligner hinanden.
  • Fiasp injiceres i forbindelse med måltiderne. Tresiba injiceres én gang dagligt og helst på samme tid hver dag efter lægens anvisning.
  • Kontroller navnet på medicinen før injektion for at undgå forveksling. Udvis særlig forsigtighed i svag belysning, og vær særlig opmærksom på at anvende den korrekte medicin på det korrekte tidspunkt.
  • Tag omgående kontakt til egen læge, hvis du opdager, at du har byttet om på de to insulin- præparater.

Information til læger:

  • Kontroller om patienten er i behandling med Tresiba før du ordinerer Fiasp.
  • Hvis patienten allerede er i behandling med Tresiba, skal patienten gøres opmærksom på, at Fiasp og Tresiba ikke må forveksles pga. alvorlig risiko for hypo- og hyperglykæmi.
  • Patienten bør rådes til at kontrollere præparatets navn omhyggeligt før injektion og være særlig opmærksom på risikoen for forveksling i svag belysning.
  • Hvis patienter oplever bivirkninger i forbindelse med brug af Fiasp og Tresiba – herunder også ved forveksling - skal det indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Figur 1:

Nye rød og gul farvekode for Fiasp pen og patron

 

Figur 2:

Nuværende gul farvekode for Fiasp pen og patron, samt lysegrønne farvekode forTresiba pen og patron: