Fremtidens medicin i fokus på World Economic Forum

20. september 2018

Fremtidens medicin er et af emnerne, der bliver diskuteret på Verdens Økonomiske Forums konference i Tianjin i Kina i disse dage. Lægemiddelstyrelsen deltager.

I disse dage afholdes Verdens Økonomiske Forums (World Economic Forum, WEF) årlige konference i den kinesiske by Tianjin. Konferencen samler i år ca. 2.500 deltagere i form af eksperter og beslutningstagere fra 111 lande.

I fokus denne gang er den såkaldt fjerde industrielle revolution, der er kendetegnet ved en hurtig teknologisk udvikling i retning af stadigt kraftigere kvantecomputere, kunstig intelligens, avancerede analysemetoder og udstyr baseret på bl.a. 3D-print og nanoteknologi. Teknologi, som markant vil ændre måden, vi lever på. Se WEF's Youtube-video om den fjerde industrielle revolution her.

Inden for sundhedsvæsnet viser udviklingen sig allerede nu ved, at koblingen mellem data, krop og apparater bliver tættere og tættere via eksempelvis mobiltelefoner, træningsure og smartwatches.

Sundhed og medicin til 9,7 mia. jordboere i 2050

Medicin er et af emnerne, der diskuteres på årets møde under hovedtemaet ”Sundhed og sundhedspleje i fremtiden.” Det drejer sig om, hvordan teknologiske fremskridt kan komme alle til gavn og ikke blot være forbeholdt de få, hvis vi - som nogle prognoser viser - når et indbyggertal på 9,7 mia. mennesker på jorden i 2050. På lægemiddelområdet er emner som præcisionsmedicin, big data og udvikling af ny sundheds- og velfærdsteknologi i fokus.

Præcisionsmedicin er lægemidler, der i langt højere grad end nu udvikles til mindre, afgrænsede grupper af patienter frem for at være udviklet som standardmedicin til større befolkningsgrupper, og som i langt højere grad tager højde for den enkeltes livsstil, gener, genvariationer og øvrige medicinindtag.

Big data på lægemiddelområdet er den data, som findes i bl.a. offentlige sundhedsregistre, patientjournaler og de digitale apparater og gadgets, som også er nævnt ovenfor, og som fremover i endnu højere grad vil kunne bruges til at udvikle og kontrollere lægemidler hurtigere og bedre. Potentialet for at fremme folkesundheden, øge væksten i life science-industrien og bidrage til velfærdssamfundets finansiering er stort.

Med ny sundheds- og velfærdsteknologi udviskes grænserne mellem almindelige forbrugsgoder som f.eks. ure, mobiler og tablets på den ene side og medicinsk udstyr, dvs. det, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen, på den anden.

Nye krav til myndighederne

Udviklingen inden for fremtidens medicin stiller en række krav til myndigheder, som i højere grad bliver afhængige af nye værktøjer og nye kompetencer til at kategorisere, læse og analysere den nye data til gavn for borgerne.

Derfor deltager Lægemiddelstyrelsen på årets konference og bidrager blandt andet med input til de overordnede principper for et nyt globalt råd for præcisionsmedicin, Precision Medicine Global Council (PMGC), der blev lanceret ved Verdens Økonomiske Forum i Davos i 2018 samt ved et særskilt tillægs-symposium om præcisionsmedicin.