Hedebølge: Detailforhandlere kan undlade at sælge håndkøbsmedicin i en periode

31. juli 2018

I den langvarige sommervarme har flere supermarkeder og andre detailforretninger meldt til Lægemiddelstyrelsen, at de har svært ved at holde temperaturen lav nok til, at deres lægemidler kan opbevares, som de skal. De ønsker derfor at kunne undlade at forhandle lægemidler i en periode.

Detailforretninger skal føre et basissortiment af medicin, men på baggrund af den usædvanligt varme og langvarige sommer har Lægemiddelstyrelsen besluttet ikke at håndhæve det krav frem til den 1. september 2018. Hvis varmen fortsætter, kan perioden blive forlænget.

Det vil sige, at en butik kan vælge ikke at forhandle håndkøbsmedicin inden for perioden uden at få afvigelser eller eventuelle bøder. En afvigelse er en anmærkning for overtrædelse af regler, som butikken skal rette op på.

Forhandleren bør ved skiltning oplyse kunderne om, at man har valgt i en periode ikke at sælge håndkøbsmedicin som følge af varmen.

Hvis lægemidler i detailforretningen opbevares i temperaturer højere end tilladt, er de ikke længere salgbare, men skal destrueres.

Borgere bør ikke være urolige for egen medicin

Private forbrugere bør generelt ikke være urolige for, at deres medicin tager skade i det varme vejr. Det anbefales dog, at medicinen opbevares i det køligste rum i hjemmet, medmindre andet er angivet på indlægssedlen. Læg dog kun medicin i køleskab, hvis det fremgår af indlægssedlen. Kulde kan også skade medicinen.

Medicin kan normalt tåle at blive opbevaret ved højere temperaturer i kortere perioder. Tjek indlægssedlen på din medicin, hvis du er i tvivl – evt. online på www.indlaegsseddel.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek.