Høring over forslag til tilskudsstatus for medicin mod forstørret prostata

2. maj 2018

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod forstørret prostata og har nu færdiggjort sit forslag til anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen:

Medicintilskudsnævnets forslag af 1. maj til tilskudsstatus for lægemidler mod benign prostatahyperplasi (pdf)

Medicintilskudsnævnet anbefaler inden for gruppen af alfa-blokkere, at det generelle tilskud til tamsulosin og terazosin bortfalder. Det skyldes, at der er en større risiko for at få Floppy Iris Syndrom (IFIS) i forbindelse med operation for grå stær ved behandling med tamsulosin sammenlignet med de øvrige alfa-blokkere. Terazosin er væsentligt dyrere end de andre alfa-blokkere, og nævnet mener, at det er mest rationelt at behandle med en af de billigste.

Medicintilskudsnævnet anbefaler også, at tilskuddet til kombinationslægemidler med solifenacin og tamsulosin bortfalder. Det skyldes den større risiko for IFIS samt høj pris sammenlignet med ligeværdige behandlingsalternativer.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder:

Høringsbrev af 2. maj til parter (Word)

Der er høringsfrist den 8. august 2018. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af de indkomne høringssvar arbejde videre med sine anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, Medicinrådet, PLO og Sundhedsstyrelsen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger (Word)