Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlorthiazid

30. oktober 2018

Der er en lille forøget risiko for at udvikle basalcellekræft og pladecellekræft, hvis man bruger blodtryksmedicin med hydrochlorthiazid gennem længere tid. Det viser en gennemgang af nye studier og indberetninger, som det europæiske lægemiddelagentur EMA har foretaget.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA har gennemgået nye studier og indberetninger til den europæiske bivirkningsdatabase, og har på den baggrund konkluderet, at længere tids brug af hydrochlorthiazid kan øge risikoen for hudkræfttyperne basalcellekræft og pladecellekræft.

Hydrochlorthiazid kan forårsage øget lysfølsomhed, hvilket kan være den mulige årsag til den øgede risiko for at udvikle de to kræftformer.

Der er ikke fundet forøget risiko for ondartet modermærkekræft.

Hydrochlorthiazid er et vanddrivende lægemiddel, som bruges ved behandling af forhøjet blodtryk. I 2017 var ca. 258.000 personer i Danmark i behandling med medicinen.

Ændring i indlægssedler

Som følge af EMA’s beslutning bliver den forøgede risiko skrevet ind i alle indlægssedler (produktinformation) til medicin, som indeholder hydrochlorthiazid. Af indlægssedlen vil EMA’s anbefalinger fremgå, herunder:

  • At man skal tjekke sin hud regelmæssigt og gå til lægen, hvis man opdager mistænkelige hudforandringer eller sår på huden
  • At man skal begrænse eksponering for sollys og UV-stråler og bruge passende beskyttelse, når man opholder sig i solen
  • At det for patienter, som før har haft basalcellekræft og pladecellekræft, kan være relevant at overveje at skifte til en anden type medicin.

Se listen over alle lægemidler, som indeholder hydrochlorthiazid

Læs Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA’s anbefalinger her (side 7).

Læs Sundhedsstyrelsens vurdering af EMA’s udmelding samt betydning for de danske behandlingsvejledninger og for, hvordan patienter skal forholde sig.  

Der er sendt lægebreve (DHPC) ud til læger og andre sundhedsprofessionelle med informationen om EMA’s vurdering af hydrochlorthiazid og baggrunden for ændringerne til indlægssedlerne: Hydrochlorthiazid - Risiko for non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom, spinocellulært karcinom).