Medicintilskudsnævnet starter revurdering af tilskudsstatus for resterende undergrupper i ATC-gruppe M

15. marts 2018, Opdateret 26. marts 2018

Medicintilskudsnævnet vil i 2. halvår 2018 starte revurdering af tilskudsstatus for medicin i resten af ATC-gruppe M - Muskulo-skeletal system.

Revurderingen omfatter disse grupper af medicin:

  • Muskelafslappende medicin (M03)
  • Medicin mod urinsyregigt (M04)
  • Medicin mod knogleskørhed (M05) inkl. raloxifen (G03XC01) og teriparatid (H05AA02)
  • Andet medicin mod sygdomme i bevægeapparatet (M09)

Eventuelle synspunkter og behandlingsvejledninger, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde med revurdering af tilskudsstatus for denne medicin, kan I sende til Send en mail senest den 1. juni 2018. Alle bidrag bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Relevante interessenter, herunder relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger vil blive orienteret, se denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger m.fl.