Medicintilskudsnævnets anbefaling om tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

23. marts 2018

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL (ATC-gruppe R03) og er nu færdig med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen:

Medicintilskudsnævnets indstilling af 21. marts 2018 til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af astma og KOL

Medicintilskudsnævnets anbefalinger

Medicintilskudsnævnet har lagt vægt på, at der er et overforbrug af inhalationssteroid (ICS) til patienter med KOL, hvilket nævnet ikke mener er hensigtsmæssigt. Derfor anbefaler nævnet, at tilskuddet til kombinationerne af en langtidsvirkende beta-2-agonist (LABA) og ICS klausuleres.

De korttidsvirkende antikolinergika (SAMA) samt kombinationerne af en korttidsvirkende beta-2-agonist (SABA) og en SAMA, bør kun bruges til de patienter, der ikke kan behandles med en SABA alene. Tilsvarende mener nævnet, at kombinationerne af en langtidsvirkende muskarin antagonister (LAMA) og en langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA) kun bør bruges, hvis patienten ikke kan behandles med den ene slags medicin alene. Derfor anbefaler nævnet, at tilskuddet til disse grupper af medicin klausuleres.

Indenfor gruppen af LABA er der prisforskelle og nævnet anbefaler, at tilskuddet til de dyrere LABA klausuleres til de patienter, der ikke kan behandles med en af de billigere LABA med generelt tilskud. Nævnet mener ikke, at der er grund til at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet og vurderer, at langt hovedparten af patienterne kan skifte fra ét device til et andet.

Nævnet anbefaler også, at de orale beta-2-agonister ikke har generelt tilskud, da lægerne bør bruge inhalationsbehandling. Derudover har de orale beta-2-agonister flere bivirkninger end inhalationsbehandling.

Videre proces

Lægemiddelstyrelsen vil nu se på Medicintilskudsnævnets anbefaling og herefter træffe afgørelse om fremtidige tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL.