Mulig sammenhæng mellem den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid og modermærkekræft undersøges

29. maj 2018

Et nyt dansk studie har fundet, at personer med modermærkekræft oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid end personer, der ikke har modermærkekræft.

Det nye studie Use of hydrochlorothiazide and risk of malignant melanoma er udført af farmaceut ph.d. Anton Pottegård og læge Sidsel Arnspang Pedersen m. fl. og er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine.

Lægemiddelstyrelsen har læst og vurderet studiet. Det påviser ikke en endegyldig sammenhæng mellem hydrochlorthiazid og modermærkekræft.

Anbefalinger til patienter, der får hydrochlorthiazid

  • Hvis du er velbehandlet, skal du ikke stoppe eller ændre din behandling med hydrochlorthiazid
  • Du skal ikke stoppe din behandling uden at tale med din læge
  • Er du bekymret for eventuelle hudforandringer, bør du kontakte din læge.

Anbefaling til læger

  • Behandlingen med hydrochlorthiazid bør ikke stoppes hos velbehandlede patienter
  • Der kan være grund til at overveje andre behandlingsmuligheder til nye patienter eller i forbindelse med justering af behandlingen for patienter, som ikke er velbehandlede.

Studiet er et såkaldt case-kontrolstudie, hvor sygdomsårsager er undersøgt ved at sammenligne en gruppe af syge personer med en kontrolgruppe af raske. Undersøgelsen viste, at de personer, der havde modermærkekræft, oftere også var i behandling med hydrochlorthiazid end kontrolgruppen, som ikke havde modermærkekræft. Mere specifikt konkluderer studiet, at personer, der er i behandling med hydrochlorthiazid, oftere end kontrolgruppen af raske havde to typer af ondartet modermærkekræft. Det var dog kun ved den ene type, at studiet viste formel signifikans.

Konklusionen gælder kun for hydrochlorthiazid. Det gælder ikke for andre typer vandrivende medicin som f.eks. thiazidproduktet Centyl

Lægemiddelstyrelsen har sendt studiet til EU’s bivirkningskomité (PRAC), der inddrager det i deres igangværende evaluering af sikkerheden ved hydroclorthiazid. Evalueringen forventes at ligge klar senere i 2018.

”Selv om studiet giver mistanke om en mulig sammenhæng mellem blodtrykssænkende medicin og modermærkekræft, er det vigtigt, at patienter i behandling for forhøjet blodtryk ikke stopper behandlingen. Risikoen for at få modermærkekræft er samlet set forsat meget lav, og det kan være langt mere risikabelt at stoppe med behandlingen af forhøjet blodtryk,” siger overlæge i Lægemiddelstyrelsen Doris Stenver, som også er dansk medlem af PRAC.

Tidligere studier af hydroclorthiazid

I december 2017 udkom et lignende studie af hydrochlorthiazid og mulig risiko for pladecellekræft. Dette studie er også i øjeblikket ved at blive vurderet af PRAC. For begge studier gælder, at de ikke dokumenterer en egentlig årsagssammenhæng, men en association, dvs. en mulig sammenhæng. Studierne er retrospektive. Det vil sige, at forskerne har kigget bagud og påvist, at de personer, der fået hhv. pladecellekræft og modermærkekræft, oftere også har fået hydrochlorthiazid end kontrolgrupperne, som ikke har disse typer kræft.

Læs også Lægemiddelstyrelsen vurdering af studiet fra december 2017: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark, Sidsel Arnspang et. al.