Ny europæisk formandspost til Lægemiddelstyrelsen

26. juni 2018

Nikolai Brun, chef for Medicinsk Evaluering & Biostatistik, bliver ny formand for task forcen for big data på lægemiddelområdet. Task forcen er et samarbejde mellem det europæiske lægemiddelagentur (EMA) og direktørnetværket for de nationale lægemiddelmyndigheder (HMA), og den skal identificere fordele og udfordringer ved at anvende big data til udvikling af medicin.

Lægemiddelstyrelsen er endnu engang blevet tildelt en europæisk toppost på lægemiddelområdet, efter Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz i marts måned blev valgt til formand for HMA’s Management Group. Denne gang er det HMA og EMA’s fælles task force for Big Data, som Lægemiddelstyrelsen er blevet formand for ved chef for Enheden Medicinsk Evaluering & Biostatistik i Lægemiddelstyrelsen Nikolai Brun.

Big data og databeskyttelse

EU’s og medlemsstaternes task force for Big Data blev nedsat i maj måned sidste år blandt andet med det formål at kortlægge og karakterisere big data-kilder, og hvordan man kan bruge big data til at udvikle ny og bedre medicin, samtidig med at borgernes data beskyttes.

Nikolai Brun tiltrådte formandsposten den 19. juni og overtager den efter Thomas Senderovitz, der i en kortere periode har siddet på begge poster.

”Jeg er rigtig glad for udnævnelsen, og for at vi bevarer formandskabet på danske hænder. Jeg har været aktivt medlem af task forcen siden etableringen, så jeg har været med hele vejen og glæder mig til at fortsætte det spændende og vigtige arbejde med at finde løsninger og best practices for, hvordan vi bruger big data til udvikle bedre og mere effektiv og sikker medicin, der er målrettet den enkelte patient, og samtidig beskytter borgernes data”, siger Nikolai Brun.

Læs mere om task forcen for Big Data: HMA/EMA Joint Task Force on Big Data