Nyt lægemiddelregister på vej til gavn for patientsikkerheden

21. juni 2018

Lægemiddelstyrelsen har netop valgt leverandør til at bygge et nyt lægemiddelregister, der skal understøtte styrelsens arbejde i forbindelse med bl.a. godkendelse og kontrol af lægemidler, bivirkninger, inspektion af virksomheder, kliniske forsøg og beslutninger om tilskud. Registeret ventes færdigt i 2019.

Tirsdag den 19. juni valgte Lægemiddelstyrelsen Netcompany som leverandør til at bygge et nyt nationalt lægemiddelregister. Registeret, der er et it-system, rummer oplysninger om bl.a. virkningsstoffer, pakninger og virksomheder, der er vigtige for styrelsen i arbejdet med tilsyn, kontrol og patientsikkerhed.

”Patienter vil få glæde af det nye register, fordi det giver Lægemiddelstyrelsen endnu bedre forudsætninger for at sørge for, at der er sikre, effektive og tilgængelige lægemidler. Det skyldes især, at datakvaliteten bliver forbedret”, siger Lægemiddelstyrelsens vicedirektør, Jakob Cold.

Igennem 2018 og 2019 bygges det nye lægemiddelregister på en standardplatform og med udgangspunkt i den nye europæiske lægemiddelterminologi, så det effektivt kan ’tale sammen’ med lignende systemer i EU. Det betyder for eksempel, at information om nye lægemidler hurtigere, sikkert og mere enkelt ville kunne deles mellem EU-landene til fordel for f.eks. bivirkningsovervågningen.

Systemet moderniserer det nuværende lægemiddelregister, der vil blive udfaset, når det nye system står klar. Det forventes at ske med udgangen af 2019. Indførelsen af det nye lægemiddelregister kommer ikke til at medføre ændringer i dataleverancer til sygehuse, apoteker og andre dele af sundhedssektoren.