Steglatro, Segluromet og Steglujan får generelt tilskud

25. maj 2018

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at følgende tre lægemidler til behandling af type 2-diabetes skal have tilskud:

  • Steglatro (ertugliflozin) får generelt tilskud
  • Segluromet (ertugliflozin og metformin) får generelt tilskud
  • Steglujan (ertugliflozin og sitagliptin) får generelt klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2, der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med enten en DPP-4-hæmmer eller en SGLT2-hæmmer.

Lægemiddelstyrelsens afgørelser

Generelt tilskud til Steglatro

Generelt tilskud til Segluromet

Generelt klausuleret tilskud til Steglujan

Medicintilskudsnævnets indstillinger

Steglatro

Segluromet

Steglujan