Tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen træder i kraft den 1. januar 2019

10. december 2018

Den 1. januar 2019 indføres en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis, der er omfattet af den fireårige forsøgsordning. Tilskudsordningen til medicinsk cannabis gælder med tilbagevirkende kraft for køb, der er foretaget i 2018.

Borgere, der får ordineret medicinsk cannabis som led i forsøgsordningen, vil fra den 1. januar 2019 få tilskud. Tilskuddet bliver fratrukket automatisk ved købet på apoteket.

Tilskudsgrænserne og tilskudsprocenter til køb af medicinsk cannabis er vist i denne tabel:

Samlet udgift per tilskudsperiode (12 mdr.)

Tilskud

Egenbetaling

0 - 20.000 kr.

50 %

Op til 10.000 kr.

20.000 kr. -

0 %

Hele produktets pris

For patienter med gældende terminalbevilling

100 %

Ingen egenbetaling

Lægemiddelstyrelsen har lavet et informationsark om tilskudsordningen til medicinsk cannabis i forsøgsordningen.

Tilskud til medicinsk cannabis købt i 2018 vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft

Borgere, der allerede i 2018 har købt medicinsk cannabis fra forsøgsordningen, vil få udbetalt tilskud med tilbagevirkende kraft senest i første kvartal 2019. Tilbagebetalingen vil ske automatisk via NemKonto.