Tilskuddet til medicin mod overaktiv blæresyndrom bliver ændret

18. juni 2018

Den 19. november 2018 ændrer Lægemiddelstyrelsen tilskuddet til nogle typer medicin mod kraftig vandladningstrang (overaktiv blæresyndrom). Den dyrere medicin mister det generelle tilskud eller får generelt klausuleret tilskud. Ændringerne skal bidrage til, at den dyrere medicin kun bliver brugt til de patienter, der har behov for den.

Mange patienter, der får medicin mod kraftig vandladningstrang (overaktiv blæresyndrom) skal inden den 19. november overveje med lægen, om der er mulighed for at skifte til andre typer medicin. Det skyldes, at Lægemiddelstyrelsen den dato ændrer på tilskuddet til nogle typer medicin.

Førstevalg til behandling af overaktiv blæresyndrom er tolterodin, som er den billigste medicin. Tolterodin har fortsat generelt tilskud. Hvis du bruger denne medicin, skal du ikke foretage dig noget.

Patienter, der ikke anvender tolterodin, skal snakke med egen læge

Hvis du er patient med overaktiv blæresyndrom og bruger en anden type medicin end tolterodin, skal du snakke med din læge om, hvorvidt du skal fortsætte, eller om der er anden medicin, der er lige så god, men billigere.

Hvis du bruger præparaterne

  • Mirabegon (Betmiga) eller
  • Oxybutynin (Kentera)

-  skal du inden 19. november 2018 have din læge til at tage stilling til, om du som patient er omfattet af tilskudsklausulen. Er du det, kan du fortsat få tilskud til medicinen. Dog skal din læge huske at skrive ”tilskud” på recepten. Patienter, der ikke er omfattet af tilskudsklausulen, bør snakke med lægen om et eventuelt skift til en anden medicin, der virker lige så godt, men er billigere.

Patienter, der bruger følgende medicin, skal som udgangspunkt skifte behandling:

  • Darifenacin depottabletter (Emselex)
  • Solifenacin tabletter (Vesicare m.fl.)
  • Trospiumchlorid tabletter/depotkapsler (Spasmo-lyt, Urivesc m.fl.)
  • Fesoterodin depottabletter (TOVIAZ)

Årsagen er, at der findes lige så gode og billigere alternativer. Lægen kan dog søge om enkelttilskud, hvis der er en helt særlig grund til, at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige.

Læger og apoteker bliver orienteret om de nye tilskudsændringer

Lægemiddelstyrelsen har lavet et informationsark til patienter om tilskudsændringerne. Informationsarket er sendt til landets apoteker, og vi har bedt apotekerne om at opfordre patienterne til at tale med lægen om den fremtidige behandling inden den 19. november 2018.

De praktiserende læger får direkte besked om ændringerne. Sygehuslægerne bliver informeret ad forskellige kanaler. Vi informerer også de relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.

Links

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens (pdf)

Oversigt over alt medicin mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens, opdelt efter tilskudsstatus fra den 19. november 2018 (pdf)

 

Baggrund for ændringerne


Ved revurderinger af tilskudsstatus afgør Lægemiddelstyrelsen sagen på baggrund af anbefalinger fra Medicintilskudsnævnet, som er Lægemiddelstyrelsens rådgivende lægefaglige organ i denne sammenhæng.
 
Nævnets anbefalinger har været i høring hos blandt andre lægemiddelvirksomheder og relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.