Tre nye vejledninger om medicintilskud

22. marts 2018

Lægemiddelstyrelsen har udstedt tre nye vejledninger om medicintilskud:


Vejledning om ansøgning om generelt tilskud og generelt klausuleret tilskud til lægemidler

Vejledningen er opdateret, så den afspejler den gældende praksis på området. Derudover er der en uddybning af, hvornår det er relevant at ansøge samt en opfordring til at vedlægge indirekte sammenligninger, hvis der ikke findes relevante direkte sammenlignende kliniske studier.

Link til Vejledning om ansøgning om generelt tilskud og generelt klausuleret tilskud til lægemidler (Retsinformation.dk)


Vejledning om periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Den nye vejledning erstatter to gamle vejledninger på området. Vejledningen er opdateret, så den afspejler gældende praksis på området, men beskriver også nye forkortede procedurer for revurdering i de tilfælde, hvor der ikke sker ændringer i tilskudsstatus til ugunst for virksomhederne.

Link til Vejledning om periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus (Retsinformation.dk)


Vejledning om udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler

Vejledningen er en opdatering af de gamle retningslinjer for udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler fra 1998. Vejledningen er skrevet med hjælp fra:

  • Professor, cand.oecon, Ph.d., Dorte Gyrd-Hansen
  • Professor, cand.scient, m.sc. Health Econ, Jakob Kjellberg
  • Professor, cand.oecon, Kjeld Møller Pedersen
  • Professor, cand.oecon, Ph.d., Lars Holger Ehlers

Den nye vejledning afspejler god sundhedsøkonomisk praksis - på nationalt og internationalt plan.

Link til Vejledning om udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler (Retsinformation.dk)