Vækstplanen sender Lægemiddelstyrelsen mod europæisk topklasse

2. marts 2018

En stærk lægemiddelstyrelse giver grobund for en stærk life science sektor. Derfor får Lægemiddelstyrelsen med regeringens vækstplan for life science tilført flere ressourcer til blandt andet til at styrke den internationale indsats og området for medicinsk udstyr.

Regeringen har i dag lanceret en ambitiøs vækstplan for life science. Planen indeholder i alt 34 initiativer inden for Sundheds- og Ældreministeriets, Udenrigsministeriets, Erhvervsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Flere af initiativerne i vækstplanen vil i de kommende år blive iværksat i regi af Lægemiddelstyrelsen. Det drejer sig eksempelvis om:

  • Styrkelse af det internationale myndighedssamarbejde
  • Styrkelse af Lægemiddelstyrelsens engagement i HMA-netværket (Det europæiske netværk for nationale lægemiddelstyrelser).
  • Forlængelse af Lægemiddelstyrelsens styrkede engagement i EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur).
  • Initiativer til styrke Lægemiddelstyrelses indsats på området for medicinsk udstyr, blandt andet an analyse for etablering af bemyndige organer i Danmark
  • Fjernelse af gebyrer for kliniske forsøg i fase 1
  • Afprøvning af et nyt koncept for videnskabelig rådgivning fra Lægemiddelstyrelsen til life science virksomheder vedrørende bl.a. kliniske forsøg

Regeringens vækstplan er modtaget med begejstring i Lægemiddelstyrelsen, hvor der over en bred kam er glæde over ambitionsniveauet i planen.

”Regeringens vækstplan favner bredt – og jeg er stolt over, at initiativerne i regi af Lægemiddelstyrelsen har fået en så prominent plads. Vi har arbejdet intensivt på at bidrage til planen i den seneste tid, og jeg glæder mig til, at vi kan vise både borgerne og erhvervslivet, at penge brugt på Lægemiddelstyrelsen er en fornuftig investering. Planen kommer til både at højne patientsikkerheden i sundhedsvæsenet og styrke life science sektoren – og det kommer alle i Danmark til gavn, ”siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Regeringens vækstplan er en opfølgning på anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science som blev fremlagt i marts 2017.

Læs mere om vækstplanen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Link

Vækstplan for life science - Danmark som førende life science nation (pdf)