Årsrapport for kliniske forsøg 2018

30. september 2019

I 2018 modtog Lægemiddelstyrelsen 288 ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg med mennesker. Det er et fald på 11 pct. i forhold til 2017, som primært skyldes et lavere antal forsøg fra de non-kommercielle sponsorer.

Læs i Årsrapporten for kliniske forsøg 2018.