Demensmedicinen rivastigmin får generelt klausuleret tilskud den 8. april 2019

28. marts 2019, Opdateret 27. februar 2023

Den 8. april 2019 får rivastigmin kapsler og deporplastre generelt klausuleret tilskud. For denne medicin kan lægen fremover blot tilkendegive på recepten, om patienten opfylder klausulen, og det er ikke længere nødvendigt, at lægen ansøger om enkelttilskud.

Lægemiddelstyrelsen ændrer tilskuddet, da prisen på rivastigmin kapsler og depotplastre er faldet og nu stort set er på niveau med demensmedicinen donepezil, der allerede har generelt klausuleret tilskud.

Tilskudsklausul for rivastigmin kapsler og depotplastre i styrkerne 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer:

”Patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri.”

Tilskudsklausul for rivastigmin depotplastre i styrken 13,3 mg/24 timer:

”Patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig. ”

Lægemiddelstyrelsen informerer bl.a. Apotekerforeningen, relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger om ændringen.

Læs Lægemiddelstyrelsens afgørelse.