DHPC: Produkter til parenteral ernæring - Beskyttelse mod lys er påkrævet for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte

4. september 2019

Resumé 

  • Ved administration til nyfødte og børn under 2 år bør produkter til parenteral ernæring, som indeholder aminosyrer og/eller lipider, beskyttes mod lys (beholdere og administrationssæt). 

  • Brug af produkter til parenteral ernæring, som indeholder aminosyrer og/eller lipider og har været eksponeret for lys, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, kan medføre alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte. Det skyldes, at der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter når sådanne opløsninger eksponeres for lys. 

  • Præmature nyfødte anses for at have høj risiko for oxidativt stress, der er relateret til flere forskellige risikofaktorer, herunder iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar.

Læs hele DHPC'et: Produkter til parenteral ernæring: Beskyttelse mod lys er påkrævet for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte.