Direkte sikkerhedsinformation (DHPC): Elmiron

10. juli 2019

Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium): Risiko for pigmentær makulopati.

Resumé

  • Sjældne tilfælde af pigmentær makulopati er indrapporteret efter brug af pentosanpolysulfatnatrium, specielt i forbindelse med langtidsbehandling.

  • Under behandlingen skal patienter regelmæssigt have foretaget oftalmologisk undersøgelse med henblik på tidlig påvisning af pigmentel makulopati, især patienter der er i langtidsbehandling med pentosanpolysulfatnatrium

  • Patienter bør omgående kontakte læge i tilfælde af synsforandringer såsom læseproblemer og langsom tilvænning til mørke.

Læs hele DHPC'et: Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium): Risiko for pigmentær makulopati.