Entresto til behandling af hjertesvigt får generelt klausuleret tilskud den 20. maj 2019

10. maj 2019

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Entresto skal have generelt klausuleret tilskud til følgende klausul:

”Patienter med symptomatisk kronisk systolisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrikel uddrivningsfraktion ≤ 35%, som er i maximalt tolerable doser af rekommanderet antikongestiv behandling. Patienten skal have et systolisk blodtryk ≥ 95 mmHg og NT-pro-BNP > 600 pg/ml eller have været hospitaliseret indenfor det sidste år for hjertesvigt samt have en NT-pro-BNP > 400 pg/ml. Behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i kardiologi.”

Lægemiddelstyrelsens afgørelse:
Lægemiddelstyrelsens afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Entresto.  

Generelt klausuleret tilskud

Hvis en medicin har generelt klausuleret tilskud, betyder det, at det kun er patienter, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan få tilskud til medicinen. Det er den behandlende læge, der vurderer, om en patient er omfattet af de særlige betingelser. Lægen skal i de tilfælde skrive ”Tilskud” på recepten. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser.