Europæisk fokus på antibiotikaresistens

18. november 2019

Antibiotikaresistens er et stigende problem på globalt plan. I dag dør der på verdensplan omkring 700.000 mennesker hvert år af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. National kampagne for at bruge antibiotika med omtanke starter i dag.

18. november er European Antibiotic Awareness Day. Det markeres også i Danmark, hvor Lægemiddelstyrelsen støtter op om Antibiotikarådets årlige kampagne, der oplyser borgere risikoen for resistensudvikling ved brug af antibiotika.

Antibiotikaresistens er en af tidens store trusler mod den globale folkesundhed. I dag dør der på verdensplan omkring 700.000 mennesker hvert år af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. WHO anslår, at antallet vil vokse til 10 millioner mennesker årligt i 2050.

”Danmark har i mange år arbejdet på et mere fornuftigt antibiotikaforbrug. Det har resulteret i en positiv udvikling, hvor lægerne ordinerer mindre antibiotika – og også i behandlingen af blærebetændelser. Men det er fortsat vigtigt, at der er opmærksomhed på forbruget, og at både borgere og sundhedsprofessionelle er bevidste om den risiko, der er for resistensudvikling, når man bruger af antibiotika”, siger Kirstine Moll Harboe, der er overlæge i Lægemiddelstyrelsen og medlem af Antibiotikarådet.

Med kampagnen håber Det Nationale Antibiotikaråd at kunne styrke og bevare den positive udvikling, så det sikres, at antibiotika kun bruges, når det er nødvendigt.

Målgruppen for den årlige kampagne skifter år for år. Tidligere har kampagnen været målrettet yngre kvinder, småbørnsfamilier osv. I år vil kampagnens fokus vil være forebyggelse af urinvejsinfektioner hos 60-80-årige kvinder, for en de vigtigste indsatser for at mindske antibiotikaforbruget er, at forhindre, at infektionerne overhovedet opstår.

Kampagnen kommer til at køre på Facebook og vil blandt andet kunne ses på Lægemiddelstyrelsens Facebookside. Derudover vil der være plakater hos praktiserende læger og på apotekerne og på informationsskærme i regionernes venteværelser.

Se mere information på hjemmesiden: www.antibiotikaellerej.dk

Se pressemeddelelse om kampagnen fra Sundheds- og Ældreministeriet her: Ny kampagne blæser til kamp mod blærebetændelse og for mindre antibiotikaforbrug.