Gå-hjem-møde i Lægemiddelstyrelsen om nye EU-anbefalinger for komplekse kliniske forsøg

29. marts 2019

Den 30. april inviterer Lægemiddelstyrelsen lægemiddelvirksomheder, forskere og andre interesserede til et gå-hjem-møde om de nye, fælles europæiske anbefalinger for komplekse kliniske forsøg, som skal understøtte udviklingen af personlig medicin.

Udviklingen af personlig medicin kræver helt nye typer forsøg af mere kompleks karakter med såkaldte masterprotokoller og screeningsplatforme, som ofte betegnes som umbrella-, basket- eller platformsforsøg, hvor designet ændres løbende, og hvor nye forsøgslægemidler og patientgrupper ændres undervejs i forsøget. Hvordan adskiller disse komplekse kliniske forsøg sig fra de traditionelle? Hvordan kan lægemiddelvirksomheder sikre datakvaliteten og fortsat høj patientsikkerhed i forsøg med stigende kompleksitet? Det er nogle af emnerne, når Lægemiddelstyrelsen inviterer til gå-hjem-møde den 30. april kl. 15.

Lægemiddelstyrelsen har stået i spidsen for etableringen af de nye fælles europæiske anbefalinger for udførelsen af komplekse kliniske forsøg, som blev offentliggjort i starten af marts måned. For at sikre, at anbefalingerne bliver vel implementeret i lægemiddelvirksomhederne og i forskningsmiljøerne i øvrigt, vil Lægemiddelstyrelsen på gå-hjem-mødet blandt andet gennemgå de væsentligste punkter i de nye anbefalinger - herunder hvad der kan betragtes som et komplekst forsøg, og hvad der bør betragtes som separate kliniske forsøg, hvilke faktorer man skal have med i overvejelserne i forhold til komplekse forsøg over for patienterne, de forskningsansvarlige, samarbejdspartnerne og myndighederne.

Mødet vil foregå på engelsk.

Tilmeld dig mødet inden 24. april

Gå-hjem-mødet foregår den 30. april 2019 fra kl. 15 i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Du kan tilmelde dig mødet ved at skrive en mail til Agnete Lindequist Debois; Send en mail inden 24. april 2019.

Læs mere om de nye EU-anbefalinger i nyheden på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Fælles europæiske anbefalinger sætter rammen for forsøg med fremtidens medicin.