Generelt tilskud til eplerenon mod hjertesvigt fra den 25. februar 2019

7. februar 2019

Lægemiddelstyrelsen ændrer tilskuddet, da behandlingsprisen på tabletter med indhold af eplerenon er på niveau med behandlingsprisen på spironolakton. Det betyder, at fra 25. februar 2019 behøver lægerne ikke længere at tilkendegive, om patienten opfylder klausulen, når der udskrives recepter på eplerenon. Tabletter med indhold af eplerenon har tidligere haft generelt klausuleret tilskud.

Generelt tilskud

Når medicin får generelt tilskud, betyder det, at alle patienter får automatisk tilskud til den pågældende medicin, når medicinen købes på recept på apoteket. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser.

Læs Lægemiddelstyrelsens afgørelse:

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om eplerenon