Genordination af visse typer medicin kan nu ske på apoteket

1. juli 2019

I dag træder en ny ordning i kraft, der gør det muligt for nogle patienter i fast behandling at få genordineret medicinen på apoteket.

Patienter, der skal have fornyet recepten på en fast medicinsk behandling, har fra i dag mulighed for at få fornyet den på apoteket. Det sker, fordi en ny ordning netop er trådt i kraft pr. 1. juli 2019. Ordningen giver såkaldte behandlerfarmaceuter mulighed for at genordinere visse typer medicin på apoteket, som tidligere har været forbeholdt læger.

Formålet med den nye ordning er først og fremmest at give patienter i fast behandling lettere adgang til den medicin, de får. Det er dog kun nogle typer medicin, der er omfattet af ordningen, og det er kun i de tilfælde, hvor det vurderes at være forsvarligt, at ordningen kan blive relevant – herunder f.eks. for patienter i insulinbehandling for type 1 og type 2 diabetes, visse astma- og KOL-patienter og patienter, der får visse typer medicin mod forhøjet blodtryk. 

Se den komplette liste over medicin, der er omfattet af ordningen.

Behandlerfarmaceuter - en ny faggruppe på apoteket

Rent praktisk vil patienter, der får medicin omfattet af ordningen, fra i dag kunne gå ned på apoteket, hvis deres recept er udløbet. Vurderingen af om det er relevant og forsvarligt at genordinere medicinen foretages af en behandlerfarmaceut, som er en ny faggruppe på apoteket, der har gennemgået et kursusforløb særligt tilrettelagt for at gøre dem i stand til at foretage en sundhedsfaglig vurdering af patienten og genordinere den medicin, der er omfattet af ordningen.

I vurderingen kigger behandlerfarmaceuten på, om der er forhold, som taler imod, at patienten fortsætter med sin vanlige medicin uden en lægekonsultation. Hvis ikke, der er det, kan apoteket genordinere og udlevere medicinen. Hvis der derimod i vurderingen er noget, der taler imod en genordination, vil patienten blive henvist til lægen for at få en lægelig vurdering og en ny lægerecept, inden medicinen kan udleveres af apoteket.

Behandlerfarmaceuter må kun genordinere og udlevere medicinen i mindste pakning og kun én gang uden en ny lægelig vurdering af patientens medicinbehov.

Kontakt Lægemiddelstyrelsen på Send en mail for yderligere oplysninger om apotekeres pligt i forbindel­se med den nye ordning.

Kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed på Send en mail for yderligere oplysninger om den sundhedsfaglige vurdering, som behandlerfarmaceuterne skal foretage, og autorisationen, rettigheder og pligter i den forbindelse.

Kontakt Sundhedsstyrelsen Send en mail for yderligere oplysninger om uddannelsen som behandlerfarmaceut.