Global kampagne sætter fokus på bivirkninger ved samtidig brug af flere typer medicin

25. november 2019

Flere bivirkninger, forkert brug, nedsat eller forhøjet virkning og hospitalsindlæggelser er nogle af de kendte risici, der kan være ved samtidig brug af flere typer medicin – såkaldt polyfarmaci. En international kampagne med særligt fokus på bivirkninger ved polyfarmaci er netop skudt i gang. 

For fjerde år i træk er lande over hele verden gået sammen om en fælles kampagne, der sætter fokus på bivirkninger og vigtigheden af at indberette dem. Temaet i år er bivirkninger ved polyfarmaci.

Polyfarmaci defineres som samtidig brug af mindst fem forskellige typer medicin. 

Vær opmærksom på bivirkninger og meld dem til Lægemiddelstyrelsen

Al medicin kan have bivirkninger, men risikoen stiger, når flere typer medicin kombineres, fordi de kan påvirke hinanden uhensigtsmæssigt – enten fordi de ændrer hinandens virkning, eller fordi de forstærker hinandens bivirkninger i større eller mindre grad. Med andre ord kan der være risiko for, at en eller flere af lægemidlerne ikke virker, som de skal, og at man derfor ikke får den optimale behandling. 

For nogle typer medicin ved man allerede, at de ikke må kombineres med hinanden. Det fremgår af medicinens indlægsseddel. Men det er ikke for al medicin, man har den viden. Det er derfor vigtigt, at man som patient selv er opmærksom på, hvordan man har det, og om der sker ændringer i den måde, man reagerer på medicinen. Hvis man oplever bivirkninger, er det altid en god idé at tale med sin læge, så man kan få justeret eller ændret sin behandling. Det er også en god idé at indberette bivirkningen – særligt hvis der er tale om alvorlige bivirkninger og bivirkninger, der ikke står i indlægssedlen - så man kan få viden om dem. Det er budskabet i den fælles kampagne. 

Kampagnen kører en uge fra den 25.- 29. november med tre animationsfilm, som i alt 57 lægemiddelmyndigheder verden over deler via deres sociale medieplatforme – heriblandt Lægemiddelstyrelsen. To af filmene henvender sig til medicinbrugere, mens den sidste henvender sig til læger. 

Alle kan melde bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

Læs mere om bivirkninger, og hvordan de kan indberettes her: Bivirkninger ved medicin