Høring om Medicintilskudsnævnets forslag til tilskudsstatus for insuliner

12. december 2019

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for insuliner og har nu færdiggjort et forslag til sine anbefalingerne til Lægemiddelstyrelsen.

Medicintilskudsnævnets forslag af 10. december 2019 til fremtidig tilskudsstatus for insuliner.

Medicintilskudsnævnets forslag sendes nu i offentlig høring med frist 15. marts 2020.

Medicintilskudsnævnets anbefalinger

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at det skal være muligt at få tilskud til lægemidler inden for det behandlingsregime, der passer bedst til den enkelte patient. Det er nævnets vurdering, at deres anbefalinger tilgodeser dette, samtidigt med, at anbefalingerne støtter op om et rationelt lægemiddelvalg inden for de enkelte insulingrupper.

Inden for gruppen af basalinsuliner tager Medicintilskudsnævnets anbefalinger udgangspunkt i, at der er væsentlige prisforskelle mellem lægemidlerne. Nævnet anbefaler derfor, at kun det billigste basalinsulin – Semglee med insulin glargin 100 - bevarer generelt tilskud. Nævnet anbefaler, at de øvrige basalinsuliner mister generelt tilskud. Det gælder også for de nyere insulinanaloger, Tresiba og Toujeo, som kan have fordele for udvalgte patienter. Data viser dog, at mange patienter opstarter behandling med disse lægemidler uden først at forsøge behandling med et billigere basalinsulin, hvilket nævnet ikke mener er rationelt.

Inden for gruppen af hurtigtvirkende insuliner i penne er der også prisforskelle. Nævnet mener, at det er mest rationelt, at anvende et af de billigste lægemidler – human insulin (fx Actrapid og Insuman), insulin glulisin (Apidra) og de billigste produkter med insulin aspart (NovoRapid FlexPen og Penfill), som nævnet derfor anbefaler bevarer generelt tilskud. Nævnet anbefaler, at de dyrere lægemidler -  insulin lispro (Humalog) og nogle produkter med insulin aspart (Fiasp og NovoRapid Flex Touch) mister generelt tilskud.

I gruppen af blandingsinsuliner, er behandlingsprisen for insulin lispro højere end det sammenlignelige insulin aspart (NovoMix 30) og nævnet anbefaler derfor, at insulin lispro mister generelt tilskud.

Nævnet anbefaler endvidere, at kombinationslægemidlerne Suliqua og Xultophy begge mister generelt klausuleret tilskud, primært fordi behandlingen er dyrere end behandling med separate lægemidler med henholdsvis en GLP-1 receptoragonist og det billigste basalinsulin.

Nævnet anbefaler, at øvrige lægemidler bevarer nuværende tilskudsstatus.

Nævnet er opmærksomme på, at arbejdet med at skifte patienter fra et lægemiddel i én pen til et lægemiddel i en anden pen, kan kræve ekstra instruktion i brugen af den nye pen og dermed medføre ekstra omkostninger. De vurderer dog, at der er tale om engangsomkostninger, og patienterne forventes at være i langvarig behandling.

Videre proces

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder. Høringssvar kan sendes til Send en mail. Der er høringsfrist den 15. marts 2020. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af de indkomne høringssvar arbejde videre med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Medicinrådet og Lægeforeningen (herunder PLO og FAS) bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste:

Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.