XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Høring over forslag til tilskudsstatus for medicin mod knogleskørhed

1. november 2019

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod knogleskørhed og har nu færdiggjort et forslag til sine anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen.

Medicintilskudsnævnets forslag af 29. oktober 2019 til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af knogleskørhed (pdf)

Nævnet vurderer, at lægerne i dag er fortrolige med diagnostikken af knogleskørhed og at behandling med alendronsyre 70 mg er et rationelt og veletableret 1.valg. Derfor anbefaler nævnet, at alendronsyre 70 mg (ugetablet) får generelt tilskud. Nævnet anbefaler endvidere, at det generelt klausulerede tilskud til alendronsyre 10 mg (daglig dosering) bortfalder. Dette skyldes, at nævnet ikke mener, at det er rationelt at behandle med den dyrere daglige dosering af alendronsyre frem for en billigere ugentlig dosering.

Nævnet anbefaler desuden, at risedronsyre og denosumab får generelt klausuleret tilskud, da disse lægemidler kan være rationelle 2.valg til de patienter, der henholdsvis ikke tolererer alendronsyre eller hvor behandling med orale bisfosfonater har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres.

Behandling med teriparatid er specialistbehandling og anbefales som 1.valg til behandling af udvalgte patienter med svær knogleskørhed. Nævnet anbefaler, at der fremover er generelt klausuleret tilskud til de billigere biosimilære lægemidler (Movymia og Terrosa) med teriparatid til denne mindre patientgruppe, mens det dyrere Forsteo fortsat ikke har tilskud.

Den øvrige medicin mod knogleskørhed bør efter nævnets vurdering fortsat ikke have generelt tilskud.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder. Der er høringsfrist den 24. november 2019. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af de indkomne høringssvar arbejde videre med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Medicinrådet og Lægeforeningen (herunder PLO og FAS) bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste:

Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger (pdf)