Høring over forslag til tilskudsstatus for medicin mod urinsyregigt

25. februar 2019

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod urinsyregigt og har nu færdiggjort et forslag til LægemiddelstyrelsenMedicintilskudsnævnets forslag af 22. februar 2019 til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af urinsyregigt.

Urinsyregigt er en af de mest almindelige gigtsygdomme og behandles i høj grad i almen praksis. Ved behov for uratsænkende behandling er allopurinol et veletableret førstevalg. Tal fra Lægemiddelstatistikregistret antyder dog, at mange patienter ikke optitreres tilstrækkeligt i dosis af allopurinol til behandlingsmålet er nået eller til forekomst af uacceptable bivirkninger.

Medicintilskudsnævnet ønsker at støtte op om en rationel behandling af personer med urinsyregigt og mener, at allopurinol bør optitreres til højest tolererede dosis, inden skift til eller tillæg af anden medicin. Derfor anbefaler nævnet at foretage en mindre justering i ordlyden af tilskudsklausulen for febuxostat, så det er tydeligt, at maksimalt tolerabel dosis allopurinol bør være forsøgt først. Desuden anbefaler nævnet, at tilskuddet til probenecid og lesinurad bortfalder.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder. Der er høringsfrist den 15. maj 2019. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af de indkomne høringssvar arbejde videre med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, Medicinrådet og PLO bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Medicintilskudsnævnet har modtaget et enkelt skriftligt bidrag og dette er indgået i nævnets anbefalinger. Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe M04.