Høring over tilskudsstatus for prolaktinhæmmende og androgene lægemidler

21. februar 2019

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin til ammestop, hyperprolaktinæmi, hyperseksualitet og testosteronmangel og har nu færdiggjort et forslag til Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsnævnets forslag af 21. februar 2019 til tilskudsstatus for androgene, antiandrogen og prolaktinhæmmende lægemidler 

Nævnet anbefaler kun mindre ændringer af tilskudsstatus. Med dette forslag ønsker nævnet at støtte op om at de patienter, der skal have deres medicin vederlagsfrit også får det. Androcur (cyproteron) er godkendt til prostata cancer og mandlig hypersekusalitet. Data viser, at ca. 30 % af dem, der køber cyproteron, har en prostatacancer diagnose og derfor anbefaler nævnet, at tilskuddet til Androcur (cyproteron), klausuleres til patienter med mandlig hyperseksualitet.

Nævnet anbefaler også at tilskuddet til Quinagolid, som anvendes til behandling af hyperprolaktinæmi, bortfalder. Quinagolid anbefales som 3. valg og er dyrere end den øvrige medicin, som bruges til det samme.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder. Der er høringsfrist den 15. maj 2019. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af de indkomne høringssvar arbejde videre med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, Medicinrådet, PLO og Sundhedsstyrelsen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.