Ingen ændringer i tilskudsstatus for medicin mod spasticitet og muskelspændinger

26. august 2019

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod spasticitet og muskelspændinger (ATC-gruppe M03) og er nu færdig med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen. Nævnet anbefaler, at al medicinen bevarer den tilskudsstatus, det har i dag.

Medicintilskudsnævnets indstilling af 21. august 2019 om tilskudsstatus for centralt virkende muskelrelaksantia

Da Medicintilskudsnævnet ikke lægger op til, at der skal ske ændringer i lægemidlernes tilskudsstatus, foretages ikke en egentlig partshøring af de virksomheder, som har lægemidler, der er omfattet af denne revurdering. Interessenter kan dog sende eventuelle bemærkninger til Medicintilskudsnævnets anbefalinger senest 27. september 2019 til Send en mail.

Efter den 27. september 2019 vil Lægemiddelstyrelsen vurdere de eventuelle bemærkninger og det videre sagsforløb.