Krav om elektronisk recept fjernes midlertidigt

4. juni 2019, Opdateret 6. juni 2019

Tekniske problemer hos Det Fælles Medicinkort (FMK) betyder, at ikke alle recepter kan tilgås på receptserveren den 6. og 7. juni 2019. Lægemiddelstyrelsen dispenserer derfor fra kravet om elektronisk recept. 

På grund af tekniske problemer hos FMK dispenserer Lægemiddelstyrelsen fra de krav om elektronisk recept, som findes i receptbekendtgørelsen. Det betyder, at der den 6. og 7. juni 2019 kan anvendes papirrecept, faxrecept eller telefonrecept ved ordination i alle de tilfælde, hvor der normalt er krav om elektronisk recept.

Ved ordination af § 4 lægemidler skal recepten påføres lægens cpr-nummer.

Spørgsmål om de tekniske problemer med FMK skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen på tlf.nr. 2211 7888.

Læs også Sundhedsdatastyrelsens pressemeddelelse: Teknisk fejl gør medicinkort svært tilgængeligt.