Lægemiddelstyrelsen søger medlemmer til godkendelsespanel for tilskud til ernæringspræparater

7. oktober 2019

Lægemiddelstyrelsen søger forslag til medlemmer af Godkendelsespanelet vedr. tilskud til ernæringspræparater for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.

Alle kan stille forslag om, hvem der skal være medlem af Godkendelsespanelet, herunder bringe sig selv i forslag. Læs mere om området her.

Godkendelsespanelets opgave

Godkendelsespanelets opgave er at rådgive Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med vurdering af ansøgninger om tilskud til ernæringspræparater.

Medlemmer og kompetencer

Lægemiddelstyrelsen udpeger medlemmerne af Godkendelsespanelet. Ved udpegningen lægger vi vægt på medlemmets viden om, praktisk erfaring med og interesse for ernæring i almindelighed og ernæringspræparater i særdeleshed. Panelet sammensættes så der er en bred ernæringsfaglig ekspertise. Der er således behov for både lægelig og diætetisk ekspertise inden for klinisk ernæring og børns ernæring, herunder neonatologi, allergologi, metaboliske sygdomme samt gastroenterologi. Panelet består i dag af 7 medlemmer.

Ved udpegningen lægger vi desuden vægt på, at medlemmerne ikke må have økonomiske eller andre interesser i virksomheder, som producerer eller forhandler ernæringspræparater, som kan gøre dem inhabile.

Sekretariat og møder

Lægemiddelstyrelsen fungerer som sekretariat for Godkendelsespanelet. Panelet forventes at holde 4 møder årligt.  

Godkendelsespanelets medlemmer modtager honorar i henhold til aftale med Lægemiddelstyrelsen.

Indsendelse af forslag

Forslag til medlemmer skal indsendes til Lægemiddelstyrelsen senest den 15. november 2019.

Forslag skal sendes til Send en mail


Vedlagt CV og oplysninger om eventuelle interessekonflikter.