Lægemiddelstyrelsen vil fremover sende sikkerhedsinformation direkte til sundhedspersoner

24. april 2019

Hvis der opdages nye bivirkninger eller lignende ved medicin, som giver anledning til, at medicinens produktinformation ændres i en sådan grad, at sundhedspersoner skal informeres direkte, har det hidtil været lægemiddelvirksomhederne, der har givet sundhedspersonerne besked. Den praksis ændres nu, når Lægemiddelstyrelsen den 1. maj 2019 overtager opgaven.

Fra den 1. maj overtager Lægemiddelstyrelsen udsendelsen af de såkaldte DHPC-breve fra lægemiddelvirksomhederne (Direct Healthcare Professional Communication). Det sker først og fremmest for at sikre, at væsentlig sikkerhedsinformation når de rette sundhedspersoner, men også for at sikre at informationen ikke forveksles med reklamer fra virksomhederne.

DHPC-brevene kan fx handle om, at en bestemt type medicin bør bruges med forsigtighed til en bestemt gruppe patienter, eller at sundhedspersoner skal være opmærksomme på, at patienten skal informeres om nye bivirkninger ved en bestemt type medicin.

Sundhedspersoner vil få informationen via eBoks

Når lægemiddelvirksomhederne indtil nu har sendt sikkerhedsinformationen ud, er det foregået via postomdelte breve. Den praksis har vist sig ikke at fungere optimalt, fordi informationen kan være længe undervejs og ikke altid når frem til den rette sundhedsperson. Derudover har flere sundhedspersoner ønsket at få informationen sendt elektronisk.

Fra den 1. maj vil sikkerhedsinformationen blive sendt direkte fra Lægemiddelstyrelsen til de relevante sundhedspersoner via eBoks.

Som en del af regeringens Vækstplan for Life Science fra marts 2018, blev det nemlig besluttet, at Lægemiddelstyrelsen overtager opgaven med at udsende DHPC-brevene. Lægemiddelstyrelsen kan gøre det enklere, billigere og mere målrettet, end lægemiddelvirksomhederne kan. Dels fordi de relevante sundhedspersoner med stor præcision kan identificeres ved brug af cpr-nr. og specialeoplysninger fra autorisationsregistret, og fordi Lægemiddelstyrelsen har adgang til sundhedspersoners cpr-nr. og derfor kan sende via eBoks.

Praktiserende læger og speciallæger vil også få sikkerhedsinformationen sendt til den digitale postkasse i hver privat praksis ved brug af ydernummer og cvr-nummer.

Vigtigt at sikkerhedsinformationen bliver set

For at sikre at sikkerhedsinformationen bliver set, vil den også blive målrettet de relevante sundhedspersoner via mail til de fem regionale hovedpostkasser til fordeling på relevante hospitalsafdelinger, til privathospitaler og til lægemiddelkomiteer og lægefaglige selskaber. Og endelig vil informationen fremover kunne tilgås via et link ud fra det specifikke lægemiddel på pro.medicin.dk.

Vigtigt for patientsikkerheden

"Det er vigtigt for patientsikkerheden, at væsentlig sikkerhedsinformation når frem til læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger og apotekere så hurtigt som muligt. Dette sikrer vi ved at sende digital post til sundhedspersoner suppleret med mails til hospitaler, faglige selskaber og link på pro.medicin.dk", siger Pierre Quartarolo, enhedschef i Lægemiddelstyrelsens enhed for Lægemiddelovervågning & Medicinsk udstyr.

Afhængig af sikkerhedsinformationens karakter vil Lægemiddelstyrelsen i særlige tilfælde også kommunikere direkte til og med offentligheden via nyheder på hjemmesiden, sociale medier og pressen.

Mere information om DHPC’ kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Direkte sikkerheds­information (DHPC) til læger og andre sundheds­professionelle.

På hjemmesiden ses også listen med udsendte DHPC’er: Direkte meddelelser (DHPC) sendt ud til sundhedsprofessionelle.