Medicin mod blodpropper og psoriasis kommer med i forsøgsordning om risikodeling

19. august 2019

Det blodfortyndende lægemiddel Brilique 60 mg og psoriasislægemidlet Skilarence bliver en del af forsøgsordningen om generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling

Den 26. august 2019 bliver det nemmere og hurtigere for patienter at få tilskud til Brilique 60 mg og Skilarence, hvis man opfylder tilskudsklausulerne for de to konkrete lægemidler. De to lægemidler er udvalgt af Lægemiddelstyrelsen til at indgå i en særlig forsøgsordning, hvor virksomhederne bag lægemidlerne påtager sig at dække det offentliges udgifter til tilskud, hvis forbruget bliver højere end forudset.

Konkret vil det sige, at Lægemiddelstyrelsen på forhånd har anslået, hvor stor målgruppen af patienter, der opfylder tilskudsklausulerne til de to lægemidler er. Risikodelingen går ud på, at det offentlige sundhedsvæsen dækker udgifterne til tilskud til det antal patienter, der er i målgruppen. Men hvis det viser sig, at lægemidlet bliver udskrevet til flere patienter, end Lægemiddelstyrelsen har anslået, er de to virksomheder forpligtet til at dække udgifterne til tilskuddet til de ekstra patienter.

Forsøgsordningen løber frem til udgangen af 2021. 

Nemmere adgang til disse lægemidler for patienter med psoriasis og blodpropper

Tilskuddet vil fungere som et almindeligt generelt klausuleret tilskud. Det vil sige, at hvis en læge vurderer, at patienten opfylder tilskudsklausulen, skal der blot markeres ”tilskud” på recepten. Ganske som normalt. At lægemidlet indgår i forsøgsordningen om risikodeling medfører ingen ekstra administration for læger eller apoteker. Tværtimod bliver der faktisk mindre administration for lægerne, da de tidligere skulle søge om enkelttilskud til hver enkelt patient ved ordination af disse to lægemidler.

Skilarence anvendes til behandling af moderat til svær psoriasis, og der vil fra den 26. august kunne gives generelt klausuleret tilskud til patienter, der opfylder klausulen om ikke at kunne anvende methotrexat eller biologiske lægemidler på grund af bivirkninger, kontraindikationer eller utilstrækkelig effekt.

Brilique 60 mg er et blodfortyndende lægemiddel, der bruges som tillægsbehandling til acetylsalicylsyre efter en blodprop i hjertet. Fra den 26. august vil der kunne gives generelt klausuleret tilskud til Brilique 60 mg til patienter, der er i høj risiko for at udvikle en ny blodprop, og som forinden har været i behandling med Brilique 90 mg i 12 måneder.

Formålet med forsøgsordningen er blandt andet at give mulighed for, at patienter lettere kan få adgang til lægemidler med tilskud. Derudover er formålet også at få erfaringer med risikodeling i det danske medicintilskudssystem.

 

Tilskudsklausulernes konkrete ordlyd

 

Tilskudsklausul: Skilarence

”Patienter med moderat til svær plaque psoriasis (PASI, BSA eller DLQI >10), hvor behandling med oral og subkutan methotrexat samt biologiske lægemidler har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres”

Tilskudsklausul: Brilique 60 mg

”I tillæg til acetylsalicylsyre i op til 36 måneder til patienter, der efter et myokardieinfarkt, i 12 måneder og inden for de sidste 30 dage, har været i behandling med ticagrelor 90 mg eller en anden ADP-hæmmer, og som af speciallæge i kardiologi er vurderet at være i høj risiko for at udvikle en aterotrombotisk hændelse. Høj risiko defineres som tidligere AMI, diabetes, kompleks koronar anatomi, perifer arteriel sygdom, eGFR < 60 ml/min eller flerkarssygdom”