Medicin mod spasticitet og muskelspændinger bevarer nuværende tilskudsstatus

27. november 2019

Lægemiddelstyrelsen følger Medicintilskudsnævnets anbefalinger om, at al medicin mod spasticitet og muskelspændinger i ATC-gruppe M03 bevarer den tilskudsstatus, det har i dag.

Interessenter har haft mulighed for at komme med bemærkninger til Medicintilskudsnævnets anbefalinger med frist den 27. september 2019. Lægemiddelstyrelsen har modtaget 1 svar fra Dansk Selskab for Almen Medicin, som ingen bemærkninger havde.

Lægemiddelstyrelsen er enig i Medicintilskudsnævnets anbefalinger om, at der ikke bør ske ændringer i lægemidlers tilskudsstats inden for det pågældende terapiområde. På denne baggrund beslutter Lægemiddelstyrelsen ikke at træffe en egentlig afgørelse.