Medicintilskudsnævnets anbefaling om tilskudsstatus for medicin mod knogleskørhed

5. december 2019

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod knogleskørhed og er nu færdige med sine anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsnævnets indstilling af 2. december 2019 til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af knogleskørhed (pdf)

Medicintilskudsnævnets anbefalinger

Nævnet vurderer, at lægerne i dag er fortrolige med diagnostikken af knogleskørhed og at behandling med alendronsyre er et rationelt og veletableret 1.valg. Derfor anbefaler nævnet, at alendronsyre 70 mg (ugetablet) får generelt tilskud. Nævnet anbefaler endvidere, at det generelt klausulerede tilskud til alendronsyre 10 mg (daglig dosering) bortfalder. Dette skyldes, at nævnet ikke mener, at det er rationelt at behandle med den dyrere daglige dosering af alendronsyre frem for en billigere ugentlig dosering.

Nævnet anbefaler desuden, at risedronsyre og denosumab får generelt klausuleret tilskud, da disse lægemidler kan være rationelle 2.valg til de patienter, der henholdsvis ikke tolererer alendronsyre eller hvor behandling med orale bisfosfonater har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres.

Behandling med teriparatid er specialistbehandling og anbefales som 1.valg til behandling af udvalgte patienter med svær knogleskørhed. Nævnet anbefaler, at der fremover er generelt klausuleret tilskud til medicin med teriparatid til denne mindre patientgruppe.

Den øvrige medicin mod knogleskørhed bør efter nævnets vurdering fortsat ikke have generelt tilskud.

Videre proces

Lægemiddelstyrelsen vil nu se på Medicintilskudsnævnets anbefaling og herefter træffe afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod knogleskørhed.