Ny digital guide til indberetning af samarbejde med industrien

6. august 2019

Lægemiddelstyrelsen har netop lanceret et nyt modul på hjemmesiden, som læger, apoteker, sygeplejersker, tandlæger og behandlerfarmaceuter kan bruge, når de skal indberette deres samarbejde med lægemiddel- eller medicovirksomheder til Lægemiddelstyrelsen.

”Der er tale om en lille webguide, som forhåbentlig gør det nemmere for sundhedspersonerne at finde rundt i reglerne for samarbejde med virksomheder. Vi håber, at guiden kan medvirke til, at der bliver indsendt flere korrekt udfyldte anmeldelser og ansøgninger om samarbejde med virksomheder til os," siger Kim Helleberg Madsen, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen og ansvarlig for tilknytningsordningen, som er det regelsæt, der beskriver rammerne for lovligt samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder.

Det nye værktøj er udviklet på baggrund af evalueringen af rammerne for samarbejdet mellem sundhedspersoner og virksomheder, som blev offentliggjort i december sidste år. Her var konklusionen, at reglerne som sådan er gode, men at efterlevelsen af dem halter.

”Det er helt centralt, at sundhedspersoner, der samarbejder med industrien, får ansøgt om eller indberettet deres samarbejde korrekt. Samarbejde med industrien er jo i vidt omfang tilladt, men det skal være åbent og gennemsigtigt, hvilke sundhedspersoner, der samarbejder med hvilke virksomheder, ” siger Kim Helleberg Madsen.

En stikprøveundersøgelse, som Lægemiddelstyrelsen gennemførte i forbindelse med evalueringen sidste år, viste, at mere end en tredjedel af sundhedspersonerne ikke havde fået anmeldt eller ansøgt om godkendelse af deres samarbejde korrekt, som de skal ifølge reglerne. 

”Kommunikation og manglende kendskab til reglerne skal i hvert fald ikke være årsagen til, man ikke får anmeldt sit samarbejde med en virksomhed. Vi samarbejder derfor med de relevante foreninger om at få udbredt kendskab til reglerne. Et af tiltagene har været at forbedre hjemmesiden, og det glæder vi os til at se resultaterne af, ” slutter Kim Helleberg Madsen.

Prøv den nye digitale guide på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her. 

Læs mere: Evalueringen af tilknytningsreformen (Dec. 2018)