Ny kampagne skal give mere tryghed ved generisk medicin

2. september 2019

Generisk medicin, som i folkemunde kaldes kopimedicin, sparer hvert år både samfundet og patienter for milliarder af kroner. Men mange borgere er utrygge ved, at medicinen hedder noget forskelligt og kan se forskellig ud fra gang til gang. Lægemiddelstyrelsen lancerer derfor en kampagne, der skal skabe tryghed ved generisk medicin.

Får du medicin med jævne mellemrum, har du sikkert prøvet det mange gange. Du kommer ned på apoteket og får udleveret noget medicin, der hedder noget helt andet, end det lægen sagde. Og næste gang du henter medicin på apoteket, hedder den noget tredje.

Årsagen er, at Danmark har en regel om, at apoteket skal tilbyde den billigste medicin, hvis der er mulighed for såkaldt generisk substitution. Det vil sige, mulighed for at udlevere et billigere produkt med præcis samme indholdsstof.

”Vi har et rigtig godt system, som holder medicinpriserne nede. Men desværre er det forvirrende for nogle borgere, fordi man kan opleve det som om, man får en ny slags medicin hver gang. Det både hedder noget andet, og pakningen ser anderledes ud end det, man fik sidst, ” fortæller Caroline Sofie Clemmesen, der er sektionsleder i Lægemiddelstyrelsens enhed for Apoteker og Medicintilskud.

Princippet om generisk substitution gør, at apotekerne skal tilbyde medicinbrugerne den billigste medicin inden for samme såkaldte substitutionsgruppe. ”De typer medicin, der er i samme subsitutionsgruppe har samme virkning og kan nemt erstatte hinanden. Det forsikrer apotekspersonalet medicinbrugerne om dagligt. Men for at skabe endnu mere tryghed omkring generisk substitution lancerer vi fra Lægemiddelstyrelsens siden nu en kampagne, der skal oplyse borgere om principperne for generisk substitution”, siger Caroline Sofie Clemmesen.

Kampagnen består primært af en lille grafisk film, der vil køre på Lægemiddelstyrelsens og patientforeningernes sociale medier og på infoskærme på apotekerne samt hos flere praktiserende læger. Ud over dansk findes filmen også på engelsk, arabisk, farsi, kurdisk, somali, urdu og tyrkisk. Sammen med filmen er der lavet pjecer til apotekernes kunder, ligesom filmen også er tilbudt til regioner og kommuners infoskærme.

”Det er helt centralt, at borgerne er trygge ved at få udleveret generisk medicin. Vi hører fra apotekerne, at der er borgere, der ikke tør købe de generiske produkter af frygt for, at det ikke har samme virkning. Men det er der absolut ingen grund til at frygte. Lægemiddelstyrelsen har foretaget en grundig vurdering af, hvilke produkter der er generiske, og der er mange penge at spare for den enkelte borger ved at sige ja tak til det billigste produkt, som er lige så sikkert og effektivt som originalmedicinen” siger Caroline Sofie Clemmesen.

Se filmen

Download pjecen 

Kort om logikken bag generisk substitution


Virksomhederne investerer mange penge i forskning og forsøg, når de udvikler ny medicin. De første år ny medicin er på markedet er medicinen derfor beskyttet mod kopiering fra andre virksomheder. Enten af patent eller af regler om databeskyttelse. Det vil sige, at ingen andre virksomheder i de første år må ”kopiere” medicinen og sælge samme slags medicin billigere. Men når beskyttelsen udløber efter nogle år, så må andre virksomheder gerne ”kopiere” medicinen og sende såkaldt generisk medicin på markedet. Generisk medicin er groft sagt, medicin med samme indholdsstoffer i samme mængder og lægemiddelform, som originalmedicinen – men lavet af andre virksomheder end den, der har udviklet det. Konkurrencen betyder, at medicinpriserne falder.

Rigtig mange af de lægemidler, som i dag sælges på apotekerne, er udviklet for mange år siden og er ikke længere beskyttet mod kopiering. Der er derfor mange virksomheder, der gennem årene har kopieret hinandens medicin, og som sælger generisk medicin. Det gælder f.eks. antibiotika, binyrebarkhormon, smertestillende medicin, astmamedicin osv.

For at gøre medicinen endnu billigere har vi i Danmark lavet et prissystem, hvor virksomhederne fastsætter prisen på deres medicin for 14 dage ad gangen. Apotekerne skal tilbyde medicinbrugerne det produkt som pt er billigst. Tilskud beregnes også ud fra prisen på det billigste produkt. Det svinger meget, hvilket produkt der er billigst, da virksomhederne konkurrerer med hinanden.  Derfor vil man som fast medicinbruger ofte opleve, at man, selv om man har brug for en samme slags medicin i årevis, får man tilbudt forskellige produkter fra gang til gang afhængig af, hvilket produkt der aktuelt er billigst. Men det er vigtigt at slå fast, at der er tale om generisk medicin. Medicinen har altså præcis de samme virksomme stoffer, selv om produkterne har forskellige navne og forskellig indpakning.