Nyt studie bekræfter, at hormonbehandling øger risikoen for brystkræft

4. september 2019

Et nyt studie, der netop er publiceret i tidsskriftet The Lancet, bekræfter, at risikoen for brystkræft er øget under brug af alle typer hormoner i forbindelse med overgangsalderen.  

Studiet Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence er netop offentliggjort i The Lancet og udført af den britiske forskergruppe Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer.

Studiet bekræfter allerede kendt viden om, at hormonbehandling i overgangsalderen medfører en øget risiko for brystkræft, og at risikoen fortsat er øget, selv om kvinden er stoppet med at tage hormoner.

I studiet indgår data fra en lang række studier af hormonbehandling i overgangsalderen, hvor de undersøgte kvinder er blevet fulgt over en længere periode. Studierne har samlet set inddraget data fra 108.647 kvinder, som har udviklet brystkræft. 51% af dem havde taget hormoner i forbindelse med overgangsalderen. Gennemsnitsalderen ved kræftdiagnosen var 65 år.

Alle hormonpræparaterne med undtagelse af vaginale østrogenpræparater er ifølge studiet associeret med den øgede forekomst af brystkræft. Ifølge studierne steg forekomsten af brystkræft i takt med, hvor længe kvinderne havde taget hormoner. Studiet viser endvidere, at risikoen var større, hvis kvinderne havde taget præparater, der indeholdt østrogen i kombination med progestagener, end hvis kvinderne havde taget præparater, der kun indeholdt østrogen.

Hos de kvinder, der var stoppet med hormonbehandlingen, var der i 10 år efter fortsat øget risiko for brystkræft. Hvor stor risikoen var afhang især af, hvor længe kvinden havde taget hormoner. Kvinder, der har taget hormoner i mindre end 1 år, havde kun en begrænset risiko for at udvikle brystkræft.

Lægemiddelstyrelsen vil sammen med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og de andre europæiske lægemiddelmyndigheder se nærmere på de data, der er lagt frem i undersøgelsen, og vil fortsat overvåge fordelene og risiciene ved hormonbehandling.

Studiet kan læses herType and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence.

Læs også Sundhedsstyrelsens nyhed: Nyt studie bekræfter øget risiko for brystkræft ved hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen.