Patienttilbagekaldelse af adrenalinpennen Emerade

19. december 2019

Lægemiddelstyrelsen er tidligere i år blevet gjort opmærksom på en fejl ved adrenalinpennen Emerade, som krævede, at patienter måtte anvende en større kraft og muligvis flere forsøg for at aktivere sin pen. Der er nu kommet flere oplysninger i sagen.

En kerneårsagsanalyse har vist, at der er tekniske problemer med autoinjektoren, som kan resultere i, at den ikke aktiverer som den skal, og at adrenalinen derfor ikke udløses.

De nye oplysninger medfører, at Lægemiddelstyrelsen vælger at tilbagekalde alt Emerade på det danske marked på patientniveau. Patienter er blevet kontaktet direkte i deres e-Boks.

Der er fortsat ustabil forsyning af adrenalinpenne på europæisk plan. På det danske marked er forsyningen forholdsvis stabil i øjeblikket. På baggrund af dette anbefaler Lægemiddelstyrelsen, at der kun udskrives re-cept på én adrenalin-pen ad gang for at undgå forsyningsvanskeligheder.

Producenten af Emerade forventer at påbegynde fremstilling af ny Emerade i midt januar 2020, så der for-ventes ikke at være Emerade på det danske marked foreløbigt.

Med venlig hilsen
Lægemiddelstyrelsen