Rapport om indberetninger om formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis

8. april 2019

Svimmelhed, kvalme og koncentrationsbesvær er blandt de formodede bivirkninger, som er indberettet til Lægemiddelstyrelsen i løbet af det første år med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Lægemiddelstyrelsen har i 2018 modtaget i alt 21 indberetninger om formodede bivirkninger ved de cannabisprodukter, som er omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens rapport om ”Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter under forsøgsordningen”.

Rapporten gennemgår kort de indberettede formodede bivirkninger, og den indeholder Lægemiddelstyrelsens vurderinger af, hvorvidt der er en mulig årsagssammenhæng mellem de indberettede symptomer og indtagelsen af cannabisprodukterne.

Fem indberetninger vedrører formodede alvorlige bivirkninger, og seksten indberetninger vedrører formodede ikke-alvorlige bivirkninger. Størstedelen af de indberettede formodede bivirkninger er kendte bivirkninger, der er beskrevet i produktresumeer for godkendte lægemidler, der indeholder cannabis. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der er en mulig sammenhæng mellem cannabisprodukterne og disse bivirkninger. For andre af de indberettede bivirkninger anses det for mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng.

Lægemiddelstyrelsen har ikke identificeret signaler om sikkerhedsproblemer med cannabisprodukterne på baggrund af de bivirkningsindberetninger, der er modtaget i perioden. Indberetningerne om formodede bivirkninger har heller ikke givet Lægemiddelstyrelsen anledning til at iværksætte nogen foranstaltninger for at minimere risikoen ved produkterne.

I alt er der 1211 borgere, der i 2018 har indløst en recept på mindst ét cannabisprodukt under forsøgsordningen.

Lægerne har skærpet indberetningspligt i forhold til cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen.

Link

Læs rapporten her: Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter 2018 (pdf)