Revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin starter i løbet af 2019

22. marts 2019

Medicintilskudsnævnet begynder i 2019 arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin. Revurderingen vil omfatte lægemidler i ATC-gruppe A10.

Revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin blev sidst afsluttet i 2013. Siden er der markedsført flere nye lægemidler til behandling af diabetes, og der er kommet nye behandlingsanbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab.

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde med revurdering af tilskudsstatus for denne medicin, kan sendes til nævnet senest den 16. juni 2019. Bidrag kan sendes til Send en mail. Alle bidrag bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside.

Vi orienterer de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO, Apotekerforeningen og Medicinrådet, jf. denne liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger m.fl.

Hvis Medicintilskudsnævnet kommer med forslag til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnet sende sit forslag i høring hos virksomheder og relevante interessenter.