Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) starter i begyndelsen af 2020

14. november 2019

I starten af 2020 vil Medicintilskudsnævnet begynde arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opoider). Revurderingen vil som udgangspunkt omfatte lægemidler i ATC-gruppe N02A, samt metadon (N07BC02) og kodein (R05DA04)

Revurdering af tilskudsstatus for opioider blev sidst afsluttet i 2013. Tilskudsstatus for lægemiddelgruppen tages nu op igen på baggrund af nye behandlingsanbefalinger på området samt uhensigtsmæssige forbrugsmønstre.

I september 2019 udsendte Sundhedsstyrelsen i samarbejde med alle regionernes lægemiddelenheder en ny smerteguide, der har til formål at støtte alment praktiserende læger i en hensigtsmæssig smertebehandling af akutte og kroniske smerter. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har netop sendt et udkast til baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter i høring. Dette baggrundsnotat, som vil indgå i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL), er i høring frem til den 29. november 2019.

Data for forbruget i 2017 viser, at 35% af personer med forbrug af opioider i mere end seks måneder udelukkende indløste recept på et korttidsvirkende opioid. Det er på trods af, at korttidsvirkende opioid generelt ikke anbefales til patienter med kroniske smerter, da der er større risiko for afhængighed og misbrug. Læs hele Sundhedsstyrelsen nyhed her

Udgangspunktet for revurderingen er lægemidler i ATC-gruppe N02A, samt metadon (N07BC02) og kodein (R05DA04). Efter en indledende vurdering af blandt andet bidrag fra interessenter, bliver revurderingen muligvis afgrænset til udelukkende at omfatte nogle af lægemidlerne.

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde med revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler, kan sendes til nævnet senest den 31. januar 2020. Bidrag kan sendes til Send en mail. Alle bidrag bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside.

Vi orienterer videnskabelige selskaber og patientforeninger på denne liste samt Lægeforeningen, PLO, Apotekerforeningen og Medicinrådet om den kommende revurdering.

Medicintilskudsnævnet sender sit forslag i høring hos virksomheder og relevante interessenter, hvis nævnet kommer med forslag til ændring af tilskudsstatus på området.